این دوره بخش کوچکی از پکیج دکور هست که جهت رفع اشکال بسیاری از عزیزانی که در کار با خامه دچار مشکل اساسی هستند بصورت رایگان قرار داده شده. هدف تیم آموزشی کیک یوسف آموزش با کیفیت و بروز برای رشد و پیشرفت تک تک عزیزانی هست که قصد دارند در زمینه کیک و شیرینی فعالیت نمایند.

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم